2. Pilier a čo o ňom (ne)vieme

2260
0
Share:

Zaujímalo Vás niekedy, čo to vlastne druhý pilier je?

Ako to funguje, koľko peňazí tam ide. Čo Vám to prinesie na dôchodku a či sa Vám vôbec oplatí alebo neoplatí v ňom byť? Aké sú výhody a nevýhody oproti prvému pilieru (Sociálnej poisťovni)?

Mnoho ľudí si tieto základné otázky ani nepoloží. Jednoducho si uzatvárajú zmluvy v “nejakej” spoločnosti s očakávaním, že na dôchodku “už nejako bude”.

Tento článok je venovaný tomu, ako jedno tlačivo dokáže navýšiť výšku Vášho dôchodku a to o nemalú čiastku.
tabulkaSkôr než začnete čítať, nájdite sa v tomto.


Vo väčšine prípadov sa Vás ani finančný sprostredkovateľ (zlý) neopýta na to, či ho vôbec máte, takže ste v tom úplne sami.

 

Prečo je tomu tak?

Úpravy a zmeny nastavenia pilierov nie sú platené (musí to robiť zadarmo) a preto sa s tým mnohým nechce babrať. 

Samozrejme máme aj finančných sprostredkovateľov (dobrých), ktorí Vám priam nedovolia mať to zle nastavené a kým spolu nevyriešite tento základný problém, ani sa s Vami ďalej baviť nebudú. Ale to je už o inom…

Poďme teda na ten 2. pilier…

2-pilier-logo

Starobné dôchodkové sporenie alebo 2. pilier bol vytvorený za účelom zníženia závislosti človeka na štátnom dôchodku tým, že sa ľudom budú odvádzať nejaké tie % z hrubej mzdy na osobný dôchodkový účet a tak si sociálna poisťovňa nevezme celých 18% z Vašej hrubej mzdy na priebežný systém.

Druhý pilier si od založenia v roku 1.1.2005 prešiel mnohými zmenami.
Aktuálne sa Vám do tohto pilieru prispieva vo výške 4% z hrubej mzdy.
Dobrou správou je, že od roku 2017 sa bude výška príspevku navyšovať o 0,25% každý rok až do roku 2024, kedy sadzba príspevkov dosiahne 6% z hrubej mzdy.

historia-2-piliera

V tomto článku chcem rozobrať podstatnú zmenu ktorá bola vykonaná, a to presun všetkých peňazí sporiteľov do garantovaných fondov v apríli 2013.
Mnoho ľudí, ktorí majú 2. pilier a pravidelné sa im odvádza časť z hrubej mzdy na tento účet, ani nevie, čo sa s ich financiami vlastne deje.

Čo väčšina sporiteľov v starobnom dôchodkovom sporení nevie, alebo skôr nerieši?

Hlavným problémom nastavenia mnohých zmlúv je to, že nie sú prispôsobené potrebám sporiteľa.


Čo
to znamená?

Znamená to, že človek, ktorý ma 30 rokov a do dôchodku mu ostáva minimálne 35 rokov, má zmluvu nastavenú rovnako ako človek, ktorý sa o pár rokov chystá na dôchodok.

Tým nastavením mám na mysli najmä to, kam peniaze, ktoré sa pravidelne prispievajú na tento účet, putujú.

Archivo base


Mnoho sporiteľov má peniaze starobného dôchodkového sporenia investované v dlhopisových garantovaných fondoch.

Tieto fondy zarobia ročne v priemere od 2% do 2,91%, záleží od správcovskej spoločnosti s ktorou má človek uzatvorenú zmluvu a jej fondov.

To je celkom fajn, ale len pre človeka ktorý je po štyridsaťpäťke až päťdesiatke.

 

Prečo?

Mladý človek ktorému ostáva do dôchodku 15, 20 alebo 40 rokov, si môže na dôchodok prilepšiť omnoho viac, než bežné nastavenie zmlúv umožňuje.

Ako to?

Každý, kto sa rozhodne vstúpiť do 2. piliera, má na výber z rôznych fondov do ktorých svoje peniaze investuje.

Každá správcovská spoločnosť ponúka na výber z rôznych fondov a tými sú:

  • akciové negarantované (všetky d.s.s.)
  • dlhopisové garantované (všetky d.s.s.)
  • zmiešané negarantované (VÚB Generali Mix, NN Harmónia)
  • indexové negarantované (AXA, Aegon, VÚB Generali, NN, DSS Pošt. banky)

 

Napriek rozmanitému výberu má stále veľké percento ľudí, možno ste medzi nimi aj Vy, peniaze investované v garantovaných fondoch, ktoré v mnohých prípadoch svojim výnosom ledva prekonajú infláciu. Najhoršie na tom je, že Vás na to len málokto upozorní.
Na poradcu typu: „Rýchlo predať životnú poistku a utekať preč“ sa veľmi nespoliehajte.


c85cbf813cdf1eace9a4ac55ccfbd3d4Dlhopisový garantovaný fond a jeho výnosy od založenia.

 

Aké sú možnosti?

Pre človeka mladého, ktorý bude sporiť ešte dostatočne dlhý čas, je možností mnoho.

0d6ea9b3993fac7d15f6364cc34a8311

Čo tieto čísla znamenajú? Aký to má vplyv na môj dôchodok?


Aby si každý vedel predstaviť, čo to znamená, pripravil som malý výpočet nasporenej čiastky v druhom pilieri pri odchode do dôchodku. Pripravil som 2 varianty dôchodku.

Máme tu pracujúceho človeka vo veku 30 rokov zarábajúceho v hrubom 800 eur, do dôchodku pôjde (buďme optimisti) o 37 rokov. Druhý pilier má uzatvorený so spoločnosťou Aegon d.s.s., kde sa na účet prispieva z hrubej mzdy 80 eur mesačne.

man-in-office-desk-with-computer


Nezabudnime poznamenať, že v záujme zabezpečenia a ochrany peňazí pred možnou krízou a krátkodobými výpadkami na trhu, sa každému sporiteľovi po 52. roku života začína majetok na účte postupne presúvať do garantovaného fondu a to vo výške 10% z celého majetku ročne.


Prvou variantou je, ak si človek po celú dobu nemenil na zmluve 2. pilieru vôbec nič a všetko nechal na štát, automaticky nastavený dlhopisový garantovaný fond.

a6c788d25f47a53bc8c351f44a65b9a6 Táto suma vyzerá celkom fajn, no nie?


Ale zabudli sme na jednu podstatnú vec.

Inflácia
Rátajme s priemernou ročnou infláciou 2%. To znamená, že každým rokom Vaše odložené peniaze strácajú na hodnote o 2%.

Po odrátaní vplyvu inflácie bude reálna hodnota týchto peňazí “len” 27.452 eur.

Odrazu zistíme, že ten náš “vysnený” dôchodok nie je až taký ružový ako sme očakávali.

A presne toto je dôsledok toho, že sa človek nestará o to, čo to je vlastne v tej “kope papierov” napísané, zaškrtnuté a nastavené.

inf_miera_1997-2014

Miera inflácie (znehodnocovanie peňazí) od roku 1997.

 

Čo dokáže spraviť jedna malá zmena? Jedno tlačivo, jedno zašrktnutie?

Tu prichádza druhá varianta. V tejto simulácii máme človeka, ktorý ma rovnakých 30 rokov, ale prišiel na to, že by bolo dobré vzhľadom na jeho vek, nechať tie peniaze pracovať v efektívnejších fondoch, samozrejme aj viac rizikových.

Rovnaká spoločnosť Aegon d.s.s., a takisto 80 eur mesačne. Akurát si požiadal o zmenu fondu na fond indexový.

 

Ako príklad som použil investovanie do indexového fondu s modelovaným priemerným dlhodobým zhodnotením kapitálu o 7% ročne (v horizonte 5 rokov to môže byť kľudne 15% p.a. ale aj -15% p.a., preto sa pozeráme na dlhú dobu a jej ročný priemer).
Následne v 52. roku života presmerovanie pravidelných príspevkov aj s kapitálom do bežného garantovaného fondu.
(klasicky to funguje tak, že v 52. roku sa začne presúvať len 10% kapitálu a nie celý, no dávam ten najjednoduchší príklad na pochopenie)

Z toho celého vyšla suma na dôchodku 96.253 eur.

Po odrátaní účinku inflácie máme čistú hodnotu 45.580 eur.
Rozdiel?
Viac ako 18.000 eur na dôchodok navyše.
Nech sa páči:

18.000
Jedno obyčajné tlačivo dokáže spraviť divy.


12840-NON1FL
P.S.: Tento samotný pilier tvorí len jeden konár vášho veľkého penzíjneho stromu, ktorý sa ale môže, bohužiaľ, kedykoľvek zrezať dole.
Je nutné si uvedomiť, že o osude druhého pilieru rozhoduje štát. Tak ako v Maďarsku jedným rozhodnutím celý 2. pilier znárodnili, tak sa to môže stať aj u nás. To všetko ukáže čas. 

Share:

2. Pilier a čo o ňom (ne)vieme

Napísal Jakub Tomeček Čas čítania: 5 min
0